Print

Vadovavimo ir personalo valdymo kursai

Autorius: - pbc -. Paskelbta: Seminarai vadovams

Programa skirta: būsimiems ir naujai paskirtiems vadovams

Programos tikslas: suteikti žinių ir padėti formuoti praktinius vadovavimo įgūdžius, įsisavinti naujus vaidmenis vadovo pozicijoje, nubrėžti asmeninio tobulėjimo gaires.

Temos:

1)      Vadovavimo ir personalo valdymo psichologiniai pagrindai

a)      Psichologiniai žmonių tipai ir į rezultatą orientuotas vadovavimas. Kolbe, MBTI instrumentai

b)      Asmeninis efektyvumas ir savęs valdymo principai

c)       Psichologiniai komandų formavimo ir valdymo principai, našumo kliuviniai ir jų šalinimas

2)      Vadovavimo ir personalo valdymo organizaciniai pagrindai

a)      Vadovo pareigų aprašas

b)      Vadovo vaidmenys

c)       Procesų planavimas ir atsakomybės priskyrimas

3)      4 lyderystės kompetencijos, 12 įgūdžių pagal Gallup modelį

a)      Augančios kompanijos samprata

b)      4 lyderystės kompetencijos, 12 įgūdžių

c)       Komandos vertinimas ir tobulėjimo gairių nustatymas

4)      Organizacijų modeliai ir personalo valdymo strategijos pagal Pricewaterhouse Coopers

5)      Praktiniai vadovavimo instrumentai

a)      Darbuotojų atranka - egesio (bihevioristinio) atrankos interviu technika

b)      Diskusijos vedimas pagal "Atsakingo pokalbio" (Accountable talk, Institute for Learning, Pittsburgh University) metodiką

6)      Asmeninio tobulėjimo planavimas

 

Trukmė: 3 dienos (24 akad. val.)

Individualaus mokymo formos: koučingas, psichologiniai testai, paskaitos, pratybos

Organizatorius: UAB „Personalo brokerių centras“

Lektorius: Ina Savickienė - psichologė, UAB „Personalo brokerių centras“ direktorė

 

Pastaba: rekomenduojama iš anksto planuoti po 6 mėnesių surengti 1 dienos grįžtamojo ryšio sesiją, kurios metu būtų aptariami mokymo turinio pritaikymo iššūkiai, aktualios vadovavimo problemos, brėžiamos tolesnio tobulėjimo gairės.

Print

Personalo valdymo kursai 6 d.

Autorius: - pbc -. Paskelbta: Seminarai vadovams

Personalo valdymo psichologija, strategija, priemonės*. Individualus 6 dienų seminarų ciklas (kursas) vadovams ir personalo specialistams

Vadovai valdo vis daugiau žmonių ir didesnius projektus ir iš jų reikalaujama priimti greitesnius verslo sprendimus. Išaugusi lyderystės atsakomybė reikalauja iš vadovų ne tik vadovavimo, bet ir profesionalių personalo valdymo žinių, kad jie galėtų įvykdyti nuolat augančius  našumo, kaštų kontrolės ir pardavimo reikalavimus.

Seminarų ciklas padės peržiūrėti esamą personalo valdymo strategiją, suteiks praktinių priemonių pokyčių įgyvendinimui ir sudarys prielaidas asmeninio efektyvumo stiprinimui.

Temos:
 1. Psichologija personalo valdyme 
 2. Strateginis personalo valdymas. Personalo valdymo rodikliai
 3. Atlygis, kuris skatina
 4. Darbuotojų atranka 
 5. Darbuotojų mokymas ir karjeros sistema

Seminarai vedami su užsakovu suderintu laiku. Rekomenduojame 1-2 d. per mėnesį arba 1-2 d. per savaitę. Galėsite iš karto pradėti, nes nereikės laukti, kol susirinks grupė

Lektorė -  Ina Savickienė - psichologė, UAB "Personalo brokerių centras" direktorė.

*Programa atnaujinta 2015-12-12

Print

Komandų mokymas

Autorius: - pbc -. Paskelbta: Komandų mokymas

Komandos galia: lyderystės programa vadovams ir jų komandoms

„Kai du dirba tą patį, išeina ne tas pats“, - pastebėjo Konfucijus. Individualūs bruožai yra daugybės nesusipratimų priežastis. Reikia emocinės brandos, kad išdrįstume laikinai pamiršti save ir įsigilinti į kito žmogaus skirtybes. O norint dirbti kartu produktyviai, reikia dar daugiau - pasitikėjimo, atkaklumo ir įgūdžių. Tinkamai apmokyta komanda reguliuoja pati save, o jos lyderis gali pasikliauti, kad bus pasiektas maksimalus rezultatas.

Tai nėra tradicinė motyvacinė programa, kurios tikslas - pakelti dvasią, sužadinti teigiamas emocijas. Šios programos tikslas - suteikti komandoms realių savireguliacijos ir pokyčių valdymo žinių bei įgūdžių.

Programa tinka akcininkų, valdybos narių, direktorių ir kitoms komandoms, ieškančioms našumo, bendradarbiavimo ir sinergijos rezervų.

Programą sudaro:

Komandos narių ir komandos, kaip visumos, įvertinimas — narių testavimas, komandos ataskaitų parengimas.

Individualūs skirtumai ir stipriosios pusės: asmenybės paslaptis ir talento galia (8 akad. val. seminaras).

Komandos sinergija ir pokyčių valdymas (8 akad. val. seminaras).

Print

Koučingas

Autorius: - pbc -. Paskelbta: Koučingas

Psichologiniai žmoniu tipai ir rezultatyvus vadovavimas. 1 dienos koučingo programa vadovams

Kaip tapti aukščiausios klasės vadovu? Lengviausia būtų, jei įvaldytume poveikio priemones taip, kad visi mus suprastų, patikėtų ir imtų sekti. Tačiau istorija primena, kad net Jėzus Kristus nepajėgė visų žmonių atversti į vieną tikėjimą, nors jis buvo Dievo sūnus. Stebuklingo poveikio metodo niekas neatrado ir vėliau, per 2000 metų. Tad užuot atnašavus trumpalaikiams poveikio efektams, pastangas verčiau nukreipti žmonių psichologijos pažinimui ir pozityvių bendradarbiavimo būdų paieškai.

Programos tikslai:
 1. Geriau pažinti save, savo poreikius ir pasirinkti tinkamus savo veiklos efektyvumo didinimo būdus, nedidinant darbo krūvio.
 2. Išplėsti savo vadovavimo ir valdymo kompetencijos ribas - suprasdami skirtingų, nei jūs, žmonių tipų problemų sprendimo būdus ir asmenybės savybes, galėsite jiems tinkamiau parinkti užduotis ir motyvavimo sistemas.
 3. Padidinti savo bendravimo ir darbo komandoje kompetenciją - suprasdami prigimtines tipologines priešpriešos tarp žmonių priežastis, galėsite sumažinti konfliktų ir veiklos paralyžiaus tikimybę arba sušvelninti pasekmes.
 4. Savarankiškai naudotis testų rezultatais priimant darbuotojų atrankos, komandų sudarymo ir kitus valdymo sprendimus.
 •  

  Visi planai, nesvarbu kokie bebūtų tobuli, sugriūva po pirmo susidūrimo su priešu.

  JAV armijos maksima

Dienos citata

manote?

Aš moku bent vieną Europos kalbą

Laisvai - 37.9%
Gerai - 24.1%
Susikalbu - 20.7%
Ruošiuosi mokytis - 13.8%
Man nerūpi - 3.4%

Total votes: 29
The voting for this poll has ended on: 24 Kov 2017 - 00:00